AGENDALEDENNIEUWSUITSLAGENBESTUURFOTOALBUM


POLITIE EN HENGELSPORT

De A.P.H.V. (Arnhemse Politie Hengelaars Vereniging werd op 23 februari 1954 opgericht door werknemers van het toenmalige gemeentepolitie korps van Arnhem.

Statutair werd vastgelegd dat het  Lidmaatschap  mogelijk was voor leden van het Arnhemse politiekorps. Werknemers van aan de gemeentepolitie gelieerde instanties zoals Rijksrecherche, Parketpolitie, Postale Recherche en ambtenaren van de gemeente Arnhem e.d zouden lid kunnen worden, een en ander ter beoordeling van het  BESTUUR

 

 

website security