HomeAGENDALEDENNIEUWSUITSLAGENBESTUURFOTOALBUM

LIDMAATSCHAP

KOSTEN

   
Lidmaatschap per jaar (2018)

19,00, voor deelname onderlinge competitie en visdagen,

VISpas Sportvisserij Nederland

14,00, voor vissen in wateren van de landelijke lijst viswateren

Federatiebijdrage Midden Nederland

 7,00, voor vissen in wateren van de federatieve lijst viswateren

 

(opgenomen in waterboekje 2016-2018, aanvullingen op website SN en in app op smartphone)

Inschrijfgeld onderlinge competitie

  3,50 per wedstrijd

Inschrijfgeld dagwedstrijd juni

15,00  (inclusief "chinees")

Inschrijfgeld bootvisdag

 15,00 (inclusief , maaltijd, boothuur, prijzen en drankjes na afloop)

 

BETALING CONTRIBUTIE / VISpas

        Begin oktober wordt aan leden en VISpashouders per e-mail en schriftelijk een herinnering aan betaling van contributie en VISpasbijdrage gezonden. Betaling dient te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.

        Opzegging van het lidmaatschap uiterlijk in de maand september (liefst per e-mail ( leden@aphv.nl ), dit in verband met tijdige administratieve afhandeling m.b.t VISpas e.d.

 

[Home][AGENDA][LEDEN][NIEUWS][UITSLAGEN][BESTUUR][FOTOALBUM]