HomeAGENDALEDENNIEUWSUITSLAGENBESTUURFOTOALBUM

laatste update 11-3-2019

 

JAARVERGADERING 2019

        Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op MAANdag 25 maart 2019, in het buro van politie Arnhem-Zuid, Groningensingel 94-96.  Aanvang 19.30 uur.

De agenda en voorstel wedstrijdkalender 2019 heeft U per e-mail toegezonden gekregen. De notulen van de Ledenvergadering 2018 en de verslagen van penningmeester en kascontrolecommissie liggen op de vergadering ter inzage. Eventuele kandidaten voor de vacature van voorzitter en andere vacante functies z.s.m aanmelden bij de secretaris. Voor vergaderingagenda en voorstel competitie 2019 kijk onder tabblad AGENDA. !

 

 

   

EINDSTAND COMPETITIE  2018

Zie UITSLAGEN. Uitgaande van de 7 beste uitslagen en aantal geviste wedstrijden, kan de eindstand worden opgemaakt.

A.P.H.V.-kampioen is geworden:        1. - Willem Lrx            90 punten          totaalgewicht 16755   gram

 

  AANTAL PUNTEN TOTAALGEWICHT

1 - Willem LORX

90 16755 gram

2 - Hans LIEFAART

79

9970 gram

3 - Bert TERWISSCHA

74

21700 gram

4 - Bart SCHOOT

34 12180 gram

5 - Frank DAESELEER

28 4920 gram

6 - John DEKWAADSTENIET

15

3690 gram

7 - ErikPOOL

15

3340 gram

 

DRINGENDE OPROEP - NOG STEEDS !!!! VOORZITTER GEZOCHT !!!  

(31-03-2009)

        Sedert de ledenvergadering van maandag 30 maart j.l (Opkomst van 5 bestuursleden en 2 leden !!!) zit onze vereniging zonder voorzitter.

       De functie van voorzitter vergt slechts beperkte tijd en de werkzaamheden bestaan uit: leiden van de jaarlijkse ledenvergadering en indien nodig bestuursvergaderingen; bezoeken van de jaarlijkse ledenvergadering en eventuele info - avonden van de federatie Midden Nederland (samen met een van de andere bestuursleden) en eventueel voorkomende representatieve bezoeken.

        Indien mogelijk ook aanwezig zijn of meedoen bij een of meer wedstrijden per jaar. Inlichtingen of aanmeldingen bij onze secretaris Hans Liefaart, telefoon 06-2333322888 of via e-mail naar ledenadministratie.